Καταστατικό


Άρθρο 1:            ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 2:            ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3:            ΟΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 4:            ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 5:            ΜΕΛΗ

Άρθρο 6:            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 7:            ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 8:            ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 9:            ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 10:          ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Άρθρο 11:          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άρθρο 12:          ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 13:          ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Άρθρο 14:          ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Άρθρο 15:          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 16:           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 17:         ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤEΣ

Άρθρο 18:          ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 19:          Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20:          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΕΛΟΣ           ……………………………………………………………………………             


ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.1. ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (RESPONSΙBLE CITΙΖΕΝ - CITOYEN RESPONSABLE) ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ : Υ.Π.

1.2. Με έδρα την Αθήνα.

1.3. Έμβλημα είναι ένα πλαίσιο με μπλε φόντο, εντός του οποίου εμφανίζεται χειραψία που σχηματίζει το γράμμα ύψιλον και στο άνω σημείο τα αρχικά Υ.Π. στο κάτω μέρος η Ελληνική Σημαία με το όνομα του κόμματος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ δίπλα στο οποίο εμφανίζετε το έμβλημα των copyright ένα λατινικό c εντός του κύκλου ©.

1.4. Η σφραγίδα είναι κυκλική και αποτελείται από το ως άνω έμβλημα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3 και απεικονίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος και συνοδεύει απαραίτητα τα επίσημα έγγραφα του κόμματος.

1.5. Το Καταστατικό του κόμματος έχει κατατεθεί εις το γραφείο καταθέσεων au 6em Bureau de l’Enregistrement De Bruxelles. Rue de la Régence, 54 au 4em étage à 1000 Bruxelles. Από τον Κύριον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ γεννηθέντος εις τον νομό Δράμας στις 26 Νοεμβρίου 1956. και υπόκειται στους νόμους του βελγικού και διεθνούς δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις και τους διεθνείς νόμους που διέπουν τα COPYRIGHT και τα πνευματικά δικαιώματα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Υ.Π.

2.1 Το πολιτικό κόμμα Υπεύθυνος Πολίτης © Υ.Π.

Θα είναι το άμεσα εκτελεστικό όργανο της θέλησης και συμμετοχής του πολίτη στην διακυβέρνηση του έθνους, που διαμέσου ενός επιπλέον ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, θα του δώσει την ευκαιρία να διαλέξει σε λίστα επιλεγμένων ΣΤΟΧΩΝ, και να συνεργαστεί υπεύθυνα ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά, με όλα τα νόμιμα μέσα, εις την πραγματοποίησή τους.

ΣΤΟΧΩΝ που ο ίδιος θεωρεί επειγούσης σημαντικής προτεραιότητας αλλά και προτάσεών του που αυτονόητα θεωρούνται άμεσα εφαρμόσιμες και των οποίων το αντικείμενο είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης.

Επίσης και ΣΤΟΧΩΝ που έχουν επιλεχθεί από τα όργανα του κόμματος και πηγάζουν όχι μόνο από το οικείο πρόγραμμα αλλά και από ΣΤΟΧΟΥΣ προγραμμάτων μηδεμίας εξαιρουμένης πολιτικής παρατάξεως που συμβαδίζουν με την ιδεολογία και την φιλοσοφία του κόμματος. Εφόσον βέβαια την πραγματοποίησή τους νομίμως επιτρέπει η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση του έθνους.

Το πρόγραμμά μας θα αναρτηθεί κατόπιν λεπτομερούς ακρόασης των πολιτών. Όσον αφορά την διαδικασία ακρόασης, αυτό είναι θέμα οργάνωσης του προέδρου και των συνεργατών του.

2.2 Η πολιτική παράταξη υπεύθυνος πολίτης Υ.Π.επιθυμεί να καταστήσει μέλη της όλους τους Έλληνες πολίτες άνδρες και γυναίκες οι οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν μία δίκαιη κοινωνία,που δεν θα βασίζεται σε πρόσωπα ή κόμματααλλά στις ανθρώπινες αρχές και δικαιώματα, το ελληνικό σύνταγμα, στις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, και της αδελφότητας, της αξιοκρατίας, της ειλικρίνειας και της διαφάνειας, της δημιουργικότητας και του επιχειρείν, της έρευνας, της παιδείας και του πολιτισμού με υπόβαθρο την επιδίωξη της ανθρωπίνου ευτυχίας και την εγκαθίδρυση μίας συλλογικής συνείδησης του Έθνους και του πολιτισμού μας. Και υπόκειται εις τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού.

2.3 Οι στόχοι κατευθύνονται σε όλα τα Θέματα που συμβαδίζουν με την ιδεολογία και την φιλοσοφία του κόμματος όπως : υγεία και ιατρική περίθαλψη, παιδεία, έρευνα, οικονομία, και εμπόριο, ναυτιλία, τουρισμός, και γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, και αθλητισμός, άμυνα του έθνους, κρατική λειτουργία (Διοίκηση, Δικαιοσύνη, γραφειοκρατία), και φορολογία, ανεργία, συντάξεις, κοινωνική αλληλεγγύη και ασφάλεια του πολίτη, σεβασμός προς το περιβάλλον και τα ζώα, Εξωτερική Πολιτική, κτλ.

Υποστηρίζει και ενισχύει τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας και του εθελοντισμού των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΙΔΡΥΤΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Ιδρυτής και Πρόεδρος του κόμματος είναι :

O Γεώργιος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου και της Αυγούλας,

Γεννηθείς την 26ην Νοεμβρίου του 1956 εις τον Νομό Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΟΙ ΠOΡΟΙ ΤΟΥ ΚOΜΜΑΤΟΣ

4.1 Οι συνδρομές των μελών του Κόμματος που καθορίζονται από το Συμβούλιο

4.2 Οι δωρεές και επιχορηγήσεις.

4.3 Η κρατική ενίσχυση.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

5.1. Μέλος του Κόμματος Υ.Π. μπορεί να γίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, αποδέχεται την ιδεολογία, την φιλοσοφία, τις αρχές, τους στόχους και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί το Καταστατικό, τον εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις του.

5.2. Ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος είναι η συμμετοχή σε οργανώσεις, ομάδες και δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με την φιλοσοφία, τις αρχές, τις πολιτικές θέσεις και το Καταστατικό του κόμματος Υπεύθυνος Πολίτης.


5.3. Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος Υ.Π. αποκτάται μόνον με την εγγραφή του αυτοπροσώπως, σε τοπικό γραφείο του κόμματος του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας του, ή διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μέηλ) που να συνοδεύεται από την γραπτή συναίνεση δύο μελών του κόμματος του εν λόγω τοπικού γραφείου.


5.4 Η εγγραφή στελέχους άλλου κόμματος είναι δυνατή μόνον κατόπιν καταφατικής αποφάσεως του εκτελεστικού συμβουλίου και είναι απαραίτητη η υπογραφή του προέδρου.


5.5 Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής του υποψήφιου μέλους, γίνεται από την περιφερειακή τοπική αντιπροσωπία προελεύσεως του υποψηφίου, δια της καθολικής εγκρίσεως των μελών της.


5.6 Κάθε τοπικό γραφείο του κόμματος υποχρεούται να διατηρεί αρχείο εγγραφής των μελών του το οποίο θα φυλάσσεται στα γραφεία της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, υπό την ευθύνη του γενικού γραμματέως του κόμματος.


5.7 Θεωρείται μέλος από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεώς του.


5.8 Ο αριθμός μελών του κόμματος είναι απεριόριστος.


5.9 Την εκλογή της πρώτης Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Διοικητικό Συμβούλιο) του κόμματος με την επωνυμία Υπεύθυνος Πολίτης, και για τα θέματα του πρώτου εσωτερικού κανονισμού, αποφασίζει ο Ιδρυτής Πρόεδρος του κόμματος, κύριος Γεώργιος Παπαγεωργίου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 


6.1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα: του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


σε όλα τα όργανα και συμμέτοχής σε όλες τις δραστηριότητες του Κόμματος.


Όσον αφορά Το εκλεγέν μέλος από το Συμβούλιο, σε όργανα του κόμματος και του κράτους υπόκειται στις παρακάτω απαραίτητες και αμετάκλητες προϋπόθεσες :


Α) Διά την ανάληψη καθηκόντων του, εκτός από τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του που απαιτούνται και αναφέρονται ανωτέρω και θα προκύπτουν από το κατατεθειμένο βιογραφικό του σημείωμα και τα σχετικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν αυτά, θα πρέπει επιπλέον να γνωρίζει και να κατέχει εις βάθος το καταστατικό, και τον εσωτερικό κανονισμό του κόμματος, το Ελληνικό Σύνταγμα, την λειτουργία και τις αρμοδιότητες όλων των υπουργείων του Ελληνικού Κράτους και ιδιαίτερα να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αμέσου εφαρμογής στον τομέα δια τον οποίον καθίσταται αρμόδιος.


Β) Ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεται σε ότι νέα αφορούν το κόμμα και τις αρμοδιότητές του, στον εθνικό και διεθνή χώρο.


ΓΓ) Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη δια την εποπτεία και την διαχείριση των ως άνω προϋποθέσεων.


6.2. Κάθε μέλος του Κόμματος έχει υποχρέωση, να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες και να εργάζεται για την ευημερία του κόμματος.


6.3 Να εκπληρώνει τα καθήκοντα δια τα οποία έχει εκλεγεί, εάν όχι κατόπιν αποφάσεως της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής χάνει την ιδιότητα του και αντικαθίσταται, από άλλο μέλος.


6.4 Να τηρεί και να εφαρμόζει σωστά και με υπευθυνότητα το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Κόμματος.


6.5 Να τηρεί εχεμύθεια για όσα θέματα συζητούνται μέσα στα Όργανα του Κόμματος.


6.6. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Κόμματος.


6.7 Έχει δικαίωμα υποβολής, αιτήσεων, προτάσεων, εισηγήσεων στα όργανα του κόμματος, εκφράζοντας αυτές ελεύθερα.


6.8 Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στις ληφθείσες αποφάσεις των Οργάνων του κόμματος.


6.9 Το κάθε μέλος οφείλει να εκπληρώνει εγκαίρως τα οικονομικά του καθήκοντα έναντι του κόμματος.


Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είναι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» στα όργανα του κόμματος.


6.10 Κάθε μέλος έχει μόνο μία ψήφο.


6.11 Η ψηφοφορία που αφορά εκλογή προσώπων είναι μυστική.


ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. 


7.1. Οικειοθελώς, διαμέσου σχετικής εγγράφου δηλώσεως στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος.


7.2 Κατόπιν αποφάσεως δια πλειοψηφίας του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, που είναι τα τοπικά συμβούλια αντιπροσώπων περιφέρειας, όταν δεν τηρεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του κόμματος επίσης απαραίτητη, είναι και η ψήφος του προέδρου περιφέρειας.


7.3 Δια σοβαρά και μόνον παραπτώματα στελεχών του κόμματος η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει σε σύγκλιση, το μόνο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο που είναι το Συμβούλιο και το οποίο οφείλει να λάβει υπόψιν του, την νομική διαδικασία, την αναφορά των τριών ελεγκτών και την πλειοψηφία του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος των μελών του.


7.4 Εάν έχει Καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.


7.5 Εάν εκθέτει το Κόμμα με το ήθος και την εν γένει κοινωνική συμπεριφορά του.


7.6 H Διαγραφή του μέλους συνεπάγεται την ταυτόχρονη απώλεια των δικαιωμάτων και αξιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτή.


ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ


8.1 Το σύστημα λειτουργίας και λήψεως των αποφάσεων, βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας ως προς τις αποφάσεις εσωτερικής διοίκησης, αρμόδια δε είναι η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή..


8.2 Ως προς τις αποφάσεις συνεργασίας στην πραγματοποίηση στόχων Το κόμμα είναι το εκτελεστικό όργανο της επιλογής των πολιτών που βασίζεται στο καινοτόμο πολιτικό μοντέλο του Υπεύθυνου Πολίτη. Όπως καταγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού.


8.3 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί εποπτεία, βοηθεί και καθοδηγεί τα κατά περιοχή παραρτήματα, των οποίων η δραστηριότητα διέπετε από την αρχή της ατομικής ευθύνης.


8.4 Όλα τα όργανα του Κόμματος συγκροτούνται από μέλη του Κόμματος, αναπτύσσονται από τη βάση προς την κορυφή και λειτουργούν αμφίδρομα. Κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να αναφέρει, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στο Σώμα από το οποίο προέκυψε, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.


8.5 Η λειτουργία των οργάνων του Κόμματος βασίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας και οι αποφάσεις τους είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη.


8.6 Κατά την διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος, η γενική συνέλευση αντιπροσώπων ψηφίζει δια τα μέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων του, στην βουλή και τους απονέμει αρμοδιότητες βάση του άρθρου 6 και παράγραφος 1του παρόντος κανονισμού.


8.7 Όλα τα Όργανα εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα, το οποίο διοικείται από την εκλεγμένη Κεντρική εκτελεστική επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη απέναντι στα μέλη του κόμματος και στο Συνέδριο και έχει την υποχρέωση να δίνει ετησία αναφορά.


8.8 Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος, λαμβάνονται με βάση τις αρχές της πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας κατοχυρώνονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, οι ληφθείσες όμως αποφάσεις είναι σεβαστές και εκτελεστέες από όλα τα μέλη του κόμματος.


8.9 Η Κεντρική οργάνωση του κόμματος βασίζεται στην δημοκρατική αξιοκρατία όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό.ΑΡΘΡΟ 9

ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΌΡΓΑΝΑ ΕΙΝΑΙ

 

1.    Το Συνέδριο του κόμματος.

2.    Ο πρόεδρος του κόμματος.

3.    Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή.

4.    Και Το Συμβούλιο προέδρων των τοπικών οργανώσεων.

 

Τα διοικητικά στελέχη του κόμματος είναι

 

1.    Ο Πρόεδρος του κόμματος « Υπεύθυνος Πολίτης ».

2.    Ο Αντιπρόεδρος

3.     Ο Γενικός Γραμματέας

4.     Οι Βουλευτές

5.    Οι πρόεδροι των τοπικών τμημάτων και περιφερειών.

6.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 

10.1 Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές του Κόμματος και εγκρίνει το πλαίσιο του προγράμματος.


10.2 Χαράσσει τη γενική πολιτική γραμμή, εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό.


10.3 Εγκρίνει τη λογοδοσία της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του Κόμματος.


10.4 Εκλέγει τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής.


10.5 Εγκρίνει τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που καταρτίζεται, τροποποιείται και εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή.


10.6 Το Συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε τρία χρόνια, εκτάκτως δε όταν αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή, με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και η θετική ψήφος του Προέδρου του κόμματος.


10.7 Αν η τριετία συμπληρώνεται μέσα σε προεκλογική περίοδο Βουλευτικών ή Δημοτικών-Νομαρχιακών-Περιφερειακών Εκλογών ή Ευρωεκλογών, πραγματοποιείται το αργότερο εντός 3 μηνών μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προεκλογική περίοδος θεωρείται χρονικό διάστημα ενός μηνός προ των εκλογών.


10.8 Στο Συνέδριο συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα.


10.9 Το Συνέδριο εκλέγει τα τρία μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Τον Πρόεδρο και τους δύο ελεγκτές του κόμματος. Τα άλλα δύο μέλη του κόμματος, ήτοι τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τους οποίους ορίζει ο Πρόεδρος με απόφασή του.


10.10 Η εκλογή των ως άνω τριών μελών της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται με δύο ξεχωριστές εκλογές όπου κάθε μέλος του κόμματος, δικαιούται να εκφράσει την προτίμησή του, πρώτον για τουλάχιστον τρείς υποψηφίους ελεγκτές που προτείνονται από το Συνέδριο Προέδρων Περιφέρειας. Και δεύτερον δια την εκλογή του προέδρου του Κόμματος.


10.11 Τις λεπτομέρειες της ψηφοφορίας, την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και τα άλλα συναφή με την εκλογή θέματα, ρυθμίζει η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.).


10.12 Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, καθώς και για τυχόν αμφισβήτηση του Προέδρου του Κόμματος.


12.13 Η διαδικασία των συζητήσεων στο Συνέδριο και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων, ρυθμίζονται από τον ειδικό εσωτερικό Κανονισμό του κόμματος.


ΑΡΘΡΟ 11

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

11.1 Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού, και το πρωτόκολλο. Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Σε θέματα διαδικασίας, όταν προκύπτει διαφωνία μεταξύ των ως άνω μελών του Προεδρείου, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.


11.2 Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο πολιτικό όργανο του κόμματος και καθορίζει το γενικό πλαίσιο των πολιτικών θέσεων μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

Με πλειοψηφία τουλάχιστον των ¾ των παρόντων μελών, ψηφίζει και τροποποιεί το καταστατικό του κόμματος, πλην των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, που προβλέπουν ψήφο του Προέδρου του Κόμματος στα ειδικώς οριζόμενα θέματα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα του κόμματος δύο μήνες πριν.

ΑΡΘΡΟ 12

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


12.1 Χαράσσει την πολιτική του Κόμματος,


12.2 Ευθύνεται δια την προβολή την διάδοση και την διάσωση των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος.


12.3 Συγκαλεί, άρχει και διοικεί το Συνέδριο, ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία της συνόδου του, καθώς επίσης εγκρίνει την ημερησία διάταξη και τις γενικές εισηγήσεις που καταρτίζει το Συμβούλιο προέδρων περιφέρειας.


12.4 Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος.


12.5 Αναφέρει στο Συνέδριο για τα πεπραγμένα του Κόμματος.


12.6 Εισηγείται στο Συνέδριο τροποποιήσεις του Καταστατικού και ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του.


12.7 Εγκρίνει και τροποποιεί τους Κανονισμούς οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων του Κόμματος, μετά από πρόταση του Συμβουλίου προέδρων περιφέρειας.


12.8 Έχει την ευθύνη και μέριμνα για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου.


12.9 Αποφασίζει για κάθε θέμα, που παραπέμπεται σ’ αυτή από τον Πρόεδρο του Κόμματος ή το Συμβούλιο προέδρων περιφέρειας και μπορεί ν ’αναθέσει σ’ αυτό μέρος των αρμοδιοτήτων της.


12.10 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνος δια την εποπτεία και την διαχείριση του εκλέγεσθαι στελεχών σε όργανα του κόμματος, υπό τας κατωτέρω, προϋποθέσεις :


Το κάθε στέλεχος υποχρεούται το αργότερο εντός ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων του, να κατέχει πλήρως το καταστατικό, και τον εσωτερικό κανονισμό του κόμματος, το Ελληνικό Σύνταγμα, τις αρμοδιότητες όλων των υπουργείων του Ελληνικού Κράτους και ιδιαίτερα τον τομέα δια τον οποίον θα είναι υπεύθυνος.


12.11 Τα μέλη της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής μετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και του Συμβουλίου προέδρων περιφέρειας.


12.12 Τα θέματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και την διαδικασία λήψης των αποφάσεών της, ρυθμίζονται από Κανονισμό που εγκρίνεται απ’ αυτή.


12.13 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του κόμματος, αποτελούμενο από έξι μέλη και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο του Κόμματος, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου. Καθώς επίσης και από τρία μέλη ελεγκτές αξιοκρατίας, ήθους και συμπεριφοράς που εκλέγονται από το Συμβούλιο και που ανά πάσα στιγμή εκτιμούν και αξιολογούν τις ικανότητες των οργάνων του κόμματος που καθ` όλη την διάρκεια της θητείας τους, συνεργάζονται με τους διοικητικούς ηγέτες του κόμματος και αναφέρουν στο συμβούλιο.


12.14 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της από το Συνέδριο συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της.


12.15. Τα μισά συν ένα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελούν απαρτία. Η ψήφος του προέδρου είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.


12.16 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσουν 2/3 των μελών της.


12.17 Οι αποφάσεις της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με ονομαστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.


12.18 Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του Κόμματος είναι το όργανο, που καθορίζει τις αρμοδιότητες, για την καλύτερη προώθηση των στόχων του κόμματος.ΑΡΘΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΝΩΝ


Οι Οργανώσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού συνιστώνται με απόφαση του Συμβουλίου κατά το πρότυπο της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Είναι ο εγγυητής και εκπρόσωπος του ιδεολογικού αγώνα, της φιλοσοφίας, της πολιτικής και κομματικής δράσης του κόμματος, προεδρεύει της κεντρικής εκτελεστικής επιτροπής προΐστατε, εποπτεύει και συντονίζει όλα τα όργανα του κόμματος.


14.1 Ο Πρόεδρος συντονίζει την εκπροσώπηση του κόμματος και εκφράζει την πολιτική του, όπως διαμορφώνεται από τα συλλογικά του όργανα, επιβλέπει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων όλων των συλλογικών οργάνων του κόμματος και προεδρεύει στις συνεδρίες τους.

Επίσης, έως τη σύγκληση του πρώτου Συνεδρίου του κόμματος, είναι αρμόδιος για τη λήψη όλων των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εν γένει αναγκών του κόμματος.

14.2 Περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες υποχρεώσεις της ηγεσίας του Κόμματος, θα εξετάζονται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται βάσει πλειοψηφίας, αφού προηγουμένως εγκριθούν από τον Πρόεδρο του Κόμματος.

14.3 O Πρόεδρος έχει το δικαίωμα, ν` αρνηθεί την παραίτηση ενός στελέχους, εφόσον θεωρεί ότι η παραίτησή του, θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το κόμμα.

14.4 τιμής, ένεκεν, ο εκάστοτε εκπληρώσας την θητεία του πρόεδρος δια ειδικής προτάσεως των ελεγκτών στο Συμβούλιο και δια πλειοψηφίας ανακηρύσσεται από αυτό ισόβια επίτιμος πρόεδρος του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 15

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15.1 Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

15.2 Επιτηρεί τις εισδοχές νέων μελών και οργανώνει το συμβούλιο προέδρων των περιφερειακών οργανώσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

16.1 Ο Γραμματέας της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγεται εκ των μελών της με απόλυτη πλειοψηφία.


16.2 Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως, ορίζονται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή.


16.3 Συντονίζει το έργο των περιφερειακών Γραμματέων του Κόμματος, επιμελείται της υλοποιήσεως των αποφάσεων της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και αναφέρεται σ `αυτήν. Οι αρμοδιότητές του έχουν καθαρά διοικητικό χαρακτήρα.


ΑΡΘΡΟ 17

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


Οι βουλευτές είναι οι εκπρόσωποι του κόμματος στην Βουλή. Υποστηρίζουν την ηγεσία του, και ψηφίζουν ομόφωνα προτάσεις του στην βουλή.

ΑΡΘΡΟ 18

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ


Εκάστη τοπική οργάνωση περιφερειακού παραρτήματος του κόμματος, διοικείται από τον πρόεδρο περιφέρειας και την τοπική Εκτελεστική Επιτροπή και αναφέρει στον πρόεδρο και την κεντρική εκτελεστική επιτροπή του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ 19

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


19.1 Ελέγχει τα οικονομικά του κόμματος και έχει στην αρμοδιότητά της την εποπτεία της διαχειριστικής και ταμειακής κατάστασης.


19.2 Συγκροτείται από τρία εξειδικευμένα μέλη εκλεγέντα από το συμβούλιο του κόμματος, τα οποία επιλέγονται μέσω προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Και αναφέρει στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή και το Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

20.1 Το καταστατικό του κόμματος, μπορεί να τροποποιηθεί από το Συνέδριο κατόπιν εισηγήσεως από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή, πλην των διατάξεων του παρόντος καταστατικού που προβλέπουν ψήφο ή γνώμη του Ιδρυτή-Προέδρου του Κόμματος στα ειδικώς οριζόμενα σε αυτό (καταστατικό) θέματα.

20.2 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανοιχτή ονομαστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

20.3 Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα του κόμματος πριν από δύο μήνες.

Εν Αθήνα 25 Μαρτίου 2014

Ο ιδρυτής : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


Κλείσιμο Παραθύρου