Υπουργεία

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : https://www.youtube.com/watch?v=N4igm0WwBxg
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( αλιεία) https://www.youtube.com/watch?v=ilLhU8X6nzI
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: https://www.youtube.com/watch?v=rBcjRSDpwKU
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ https://www.youtube.com/watch?v=cdti0dJ-O3I
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ https://www.youtube.com/watch?v=mPI9QsjXVsY
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ https://www.youtube.com/watch?v=-x6PZevg4m0
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ( Το Διπλωματικό σώμα) https://www.youtube.com/watch?v=n8iLs3u1mfE
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: https://www.youtube.com/watch?v=KXEytqJNNTY
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η θέση μας για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ : https://www.youtube.com/watch?v=Ur1UkP_vbwU
ΥΓΕΊΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ( Η Γυναίκα ) https://www.youtube.com/watch?v=ZFor2bfJ5CU

Κλείσιμο Παραθύρου